Fischerhüttenstraße 36  |  Berlin  |  DE

Ku'damm 29  |  Berlin  |  D

Hardenbergstraße 9a  |  Berlin  |  D

Hotel Johann  |  Berlin  |  D

Spielbudenplatz  |  Hamburg  |  DE

Café Der Kiosk  |  Berlin  |  D

Grand Egyptian Museum  |  Gizeh  |  Eg

Type Face, Modell und Casting Agentur  |  Berlin  |  D

Nam June Paik Museum  |  The Nam June Paik Museum Competition  |  Osaka  |  JP

Studio  |  Karpathos  |  Gr

Quartier Chausseestraße  |  Berlin  |  D

Bar-Celona  |  Berlin  |  D

Therapiezentrum Bad Saarow  |  Bad Saarow  |  D

Select HQ  |  Berlin  |  D

Prototypen  |  D

Um- und Ausbauten  |  Berlin  |  D

Ausstellungen und Installationen

Details